Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów dla WPK Sp. z o.o. we Włocławku

Zamawiający:
Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 02.02.2024 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 02.02.2024 r. godz. 10:00

Identyfikator postępowania [ID postępowania]: ocds-148610-fb07b1b8-ba8b-11ee-9897-f6855eb846c0

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fb07b1b8-ba8b-11ee-9897-f6855eb846c0

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP
 5. Załącznik nr 2a do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy PZP
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – wzory nadruków
 10. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SWZ
 11. Informacja o maksymalnej kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia
 12. Informacja z otwarcia ofert
 13. Ogłoszenie o wyborze oferty
Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2024-01-24 15:01:47
Ostatnia modyfikacja: 2024-02-27 08:21:06 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 124

Dziennik zmian