Kontakt

Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek

NIP 888-313-23-12
www.wpk.biz.pl

Centrala 54 412 38 98
FAX 54 412 16 51

redaktor: Mariusz Szczupakowski
telefon:  608090149
e-mail: informatyk@wpk.biz.pl