Strona główna

Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Komunalna 4
87-800 Włocławek

NIP 8883132312
REGON: 368755325
NR REJESTROWY: 000014741

tel: 54 412 38 98
e-mail: sekretariat@wpk.biz.pl
https://wpk.biz.pl/

Rejestracja Spółki: Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 0000704759