Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

PKD.38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.