Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawa działania – Umowa Spółki z dnia 14 listopada 2017r., akt notarialny Rep. A Nr. 13117/2017

Spółka została wpisana do KRS prowadzonego przez sąd rejonowy w Toruniu pod nr: 0000704759

NIP: 888-313-23-12
Regon: 368755325