Zakup paliwa płynnego – oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla potrzeb WPK sp. z o.o. we Włocławku

Zamawiający:
Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Termin składania ofert: 13.03.2024 r., godz. 08:00

Termin otwarcia ofert: 13.03.2024 r., godz. 09:00

Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9c6c540-c03b-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-d9c6c540-c03b-11ee-bbfa-e29e26ebc6e1

 1. ogloszenie-o-zamowieniu-2024-ojs026-00077830-pl-pdf,
 2. specyfikacja-warunkow-zamowienia-pdf,
 3. zalacznik-nr-1-formularz-oferty-docx,
 4. zalacznik-nr-2-projektowane-postanowienia-umowy-pdf,
 5. zalacznik-nr-3-formularz-jedz-w-rozszerzeniu-pdf-pdf,
 6. zalacznik-nr-4-oswiadczenie-wykonawcy-dot-art-7-ust-1-i-art-5-k-ukraina-docx,
 7. zalacznik-nr-5-oswiadczenie-dotyczace-grupy-kapitalowej-doc,
 8. zalacznik-nr-6-oswiadczenie-o-aktualnosci-informacji-docx,
 9. zalacznik-nr-7-wykaz-narzedzi-wyposazenia-zakladu-lub-urzadzen-technicznych-docx,
 10. zalacznik-nr-8-oswiadczenie-wykonawcow-wspolnie-ubiegajacych-sie-o-udzielenie-zamowienia-docx,
 11. zalacznik-nr-9-zobowiazanie-podmiotu-udostepniajacego-zasoby-doc,
 12. zalacznik-nr-10-do-swz-identyfikator-oraz-link-postepowania-pdf

* załącznik nr 3 do SWZ – formularz JEDZ w formacie .xml dostępny jest na stronie prowadzonego postępowania pod adresem wskazanym powyżej.

06.03.2024 r. 

ZAMAWIAJĄCY, zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Treść wniosków wraz z odpowiedziami dostępna w poniższym załączniku:

06-03-2024-r-odpowiedzi-na-wnioski-wykonawcow-pdf

W związku z wnioskami Wykonawców, Zamawiający modyfikuje i przekazuje aktualne dokumenty postępowania:

zalacznik-nr-2-projektowane-postanowienia-umowy-pdf

08.03.2024 r. 

ZAMAWIAJĄCY, w związku z tym, że wniosek o udzielenie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wpłynął po upływnie terminu składania tych wniosków – fakultatywnie udziela odpowiedzi. Zaktualizowana treść wszystkich wniosków w wraz z odpowiedziami dostępna w poniższym załączniku:

08-03-2024-r-odpowiedzi-na-wnioski-wykonawcow-zlozone-do-dn-06-03-2024-r-pdf

W związku z wnioskami Wykonawców, Zamawiający modyfikuje i przekazuje aktualne dokumenty postępowania:

zalacznik-nr-2-projektowane-postanowienia-umowy-pdf

13.03.2024 r. 

informacja-o-kwocie-jaka-zamawiajacy-zamierza-przeznaczyc-na-sfinansowanie-zamowienia-pdf

informacja-z-otwarcia-ofert-pdf

21.03.2024 r. 

informacja-o-wyborze-najkorzystniejszej-oferty-pdf

 

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2024-02-07 11:34:39
Ostatnia modyfikacja: 2024-04-17 08:11:20 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 52

Dziennik zmian