Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawa i sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej śmieciarki dwukomorowej dla WPK Sp. z o.o. we Włocławku”

Zamawiający:
Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Miejsce złożenia oferty:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Włocławsku, ul. Komunalna 4

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!        

ZMIANA FORMULARZA OFERTOWEGO (Załącznik nr 1 do SWZ) z dnia 26.03.2021 r.!!!

Termin składania ofert: 30.03.2021 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 30.03.2021 r. godz. 11:30 (otwarcie ofert jest niejawne)

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 15.03.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.03.2021 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.03.2021 r.

SWZ

Załącznik Nr 1 do SWZ – druk nieaktualny

Załącznik Nr 2 do SWZ – druk nieaktualny

Załącznik Nr 3 do SWZ

Załącznik Nr 4 do SWZ

Załącznik Nr 5 do SWZ

Załącznik Nr 6 do SWZ – druk nieaktualny

Załącznik Nr 7 do SWZ

Załącznik Nr 8 do SWZ

Załącznik Nr 9 do SWZ

Załącznik Nr 10 do SWZ https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/4727e919-8acc-4af4-82b8-5efc5ccbc26e

Załącznik Nr 11 do SWZ 4727e919-8acc-4af4-82b8-5efc5ccbc26e

Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 15.03.2021 r.

Sprawozdanie finansowe F-01 za IV kw. 2020 r.

Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do SWZ) z dnia 15.03.2021 r. – druk nieaktualny

Formularz parametrów technicznych fabrycznie nowej śmieciarki z zabudową dwukomorową (Załącznik nr 2 do SWZ) z dnia 15.03.2021 r. – aktualny druk FORMULARZA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Projektowane postanowienia Umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) z dnia 15.03.2021 r.

Sprostowanie do wyjaśnień SWZ z dnia 15.03.2021 r.

Treść zapytań, wyjaśnień i zmian treści SWZ z dnia 18.03.2021 r.

Załącznik Nr 6 Umowa zaktualizowana na dzień 18.03.2021 r.

Wyjaśnienie i zmiana treści SWZ z dnia 22.03.2021 r.

Załącznik do wyjaśnień z dnia 22.03.2021 r.

Zmiana treści SWZ z dnia 23.03.2021 r.

Treść zapytań, wyjaśnień i zmian SWZ z dnia 24.03.2021 r.

Projekt Umowy Załącznik nr 6 do SWZ z dnia 24.03.2021 r. aktualny PROJEKT UMOWY

Formularz Ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ z dnia 24.03.2021 r. – druk nieaktualny

Zmiana treści SWZ z dnia 26.03.2021 r.

Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ z dnia 26.03.2021 r. – aktualny druk FORMULARZA OFERTOWEGO

 

Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2021-03-09 13:49:33
Ostatnia modyfikacja: 2021-04-27 09:58:25 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 1045

Dziennik zmian