Zamówienie z wolnej ręki Nr WPK.WR.02/13/07/20 na: „Świadczenie kompleksowych usług i związanych z nimi czynności pomocniczych: zarządczych i doradczych dla Włocławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. we Włocławku”

Rodzaj zamówienia publicznego:
Usługa
Zamawiający:
Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Tryb zamówienia publicznego:
Zamówienie z wolnej ręki

Informacja o zamiarze zawarcia umowy

Informacja o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2020-07-13 14:23:49
Ostatnia modyfikacja: 2020-09-25 08:57:21 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 386

Dziennik zmian