Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów dla WPK Sp. z o.o. we Włocławku

Zamawiający:
Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Miejsce złożenia oferty:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Włocławsku, ul. Komunalna 4
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie art 125 ust 1 ustawy Pzp
 5. Załącznik nr 2a do SWZ – oświadczenie art 125 ust 5 ustawy Pzp dot. podmiotu trzeciego
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy
 10. Załącznik nr 7 do SWZ – wzory nadruków
 11. Wyjaśnienie treści SWZ – 09.12.2021r.
 12. Zmiana treści SWZ – 10-12-2021r.
 13. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty aktualizacja z 10-12-2021r.
 14. Informacja z otwarcia ofert
 15. Informacja o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 360 005,99 (brutto).

Identyfikator postępowania: 111363cd-b808-4806-a264-72b7cfe3f506

link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/111363cd-b808-4806-a264-72b7cfe3f506

Adres skrzynki ePuap: /WPKWloclawek/SkrytkaESP

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2021-12-02 14:24:24
Ostatnia modyfikacja: 2022-01-27 12:37:01 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 498

Dziennik zmian