Dostawa fabrycznie nowych worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów dla WPK Sp. z o.o. we Włocławku [WPK.ZP/01/27/01/22]

Zamawiający:
Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Miejsce złożenia oferty:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Włocławsku, ul. Komunalna 4
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty
 4. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
 5. Załącznik nr 2a do SWZ – oświadczenie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp dot. podmiotu trzeciego
 6. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
 7. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw
 8. Załącznik nr 5 do SWZ – zobowiązanie podmiotu trzeciego
 9. Załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy
 10. Załącznik nr 7 do SWZ – wzory nadruków
 11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 12. Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ – 04-02-2022r.r-pdf
 13. SWZ – aktualizacja z dnia 04-02-2022r.
 14. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz wykonanych dostaw – aktualizacja z dnia 04-02-2022r.
 15. Informacja z otwarcia ofert
 16. Informacja o wyborze oferty
 17. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 398 227,19 (brutto).

Identyfikator postępowania [ID]: 2dcfae15-5618-4958-83dc-96cc87116cc2

Link do postępowania na miniPortal:https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2dcfae15-5618-4958-83dc-96cc87116cc2

Adres skrzynki ePuap: /WPKWloclawek/SkrytkaESP

Autor informacji:
Wprowadził: Małgorzata Naczas
Utworzono: 2022-01-27 12:50:01
Ostatnia modyfikacja: 2022-04-01 13:01:03 | przez: Małgorzata Naczas
Wyświetlono: 400

Dziennik zmian